Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Mensmanweg/Punthuizerweg, 7588 PG Beuningen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PG 1
Publicatiedatum
02-05-2018
Einddatum
13-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Mensmanweg/Punthuizerweg, 7588 PG Beuningen

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Vereniging Berg en Dalruiters, mevrouw A.M. Jansink-Kamphuis, Poortbultenweg 2, 7587 PV De Lutte om vergunning voor het houden van een paarden en pony buitenconcours op het terrein bij de kruising Mensmanweg/Punthuizerweg 7588PG in Beuningen op de volgende dagen en tijden¹:
Donderdag 10 mei 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur;
Vrijdag 11 mei 2018 van 16.00 uur tot 21.00 uur;
Zaterdag 12 mei 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
Zondag 13 mei 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking 25 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.