Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
02-05-2018
Einddatum
13-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

AJc’96, de heer V. Groenewoud, Postbus 70, 7580 AB Losser om vergunning voor het houden van het jaarlijkse AJc Tournament, op de sportvelden van Ajc’96, KVV Losser aan de Bookholtlaan 1 7581 BB in Losser op de volgende dagen en tijden¹:
Vrijdag 8 juni 2018 van 17.00 uur tot 24.00 uur;
Zaterdag 9 juni 2018 van 07.00 uur tot zondag 10 juni 2018 01.00 uur;
Zondag 10 juni 2018 van 017.00 uur tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking 25 april 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.