Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 67, 7586 AB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AB 67
Publicatiedatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkhofweg 67, 7586 AB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een erkeruitbouw over de gehele voorzijde van het huis op het perceel Kerkhofweg 67, 7586 AB Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.