Sloopmelding Valkstraat 25, 7581 EJ Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581EJ 25
Publicatiedatum
28-11-2018
Einddatum
09-01-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Valkstraat 25, 7581 EJ Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest uit een woning en een schuur op het perceel Valkstraat 25, 7581 EJ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.