Aanvraag om omgevingsvergunning op diverse percelen kadastraal bekend gemeente Losser. LSR00, sectie H, nummers 10002, 9751 en 6367 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
28-11-2018
Einddatum
09-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op diverse percelen kadastraal bekend gemeente Losser. LSR00, sectie H, nummers 10002, 9751 en 6367 in Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 21 woningen op diverse percelen aan de Irisstraat, kadastraal bekend gemeente Losser, LSR00, sectie H, nummers 10002, 9751, 9746 en 6367 in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.