Aanvraag omgevingsvergunning Bavelsweg 5/7, 7587 NP De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NP 5
Publicatiedatum
28-02-2018
Einddatum
11-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bavelsweg 5/7, 7587 NP De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verplaatsen van de huidige bedrijfswoning op de percelen Bavelsweg 5/7, 7587 NP De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.