Aanvraag om omgevingsvergunning Hogenhof 2, 7581 WL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
26-09-2018
Einddatum
07-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hogenhof 2, 7581 WL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een inrit aan de rechterkant van de voorzijde van de woning ten behoeve van parkeren op eigen terrein op het perceel Hogenhof 2, 7581 WL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.