Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser tijdens het Bruegeliaans Festijn

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
25-07-2018
Einddatum
05-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser tijdens het Bruegeliaans Festijn

Op grond van artikel art. 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Carnavalsvereniging De Martinikerlkes, Smuddeweg 4, 7581 PN Losser voor het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het Bruegheliaans festijn 2018 op 2 september 2018 in Losser.  
Datum bekendmaking 12 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.