ter inzagelegging ontwerp wegenlegger 2018

Type bekendmaking
aanwijzingsbesluit
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
30-04-2018
Einddatum
11-06-2018
Kaart behorende bij: ter inzagelegging ontwerp wegenlegger 2018

standaard procedure tekst

 

Beschrijving

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat zij een nieuwe ontwerp-wegenlegger hebben opgemaakt.

In deze wegenlegger wordt vastgelegd welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen buiten de bebouwde kom.

 

De ontwerp-wegenlegger, inclusief bijbehorende overzichtskaart, ligt voor iedereen ter inzage vanaf 30 april 2018 tot 11 juni 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

     

    Op woensdag 30 mei 2018 is er bij de afdeling Openbare Werken iemand aanwezig, tussen 08:30 en 13:30 uur, om een toelichting op de ontwerp-wegenlegger te geven. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer E.H.M. Steijns, tel.: 053 53 77 426, email: e.steijns@losser.nl .

    Eventuele zienswijzen tegen de ontwerp-wegenlegger kunnen schriftelijk bij het college worden ingediend. De ingediende zienswijzen worden bij de ontwerp-wegenlegger voor iedereen ter inzage gelegd. Eveneens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze tegen de ontwerp-wegenlegger in te dienen. Deze zienswijze zal in een verslag worden opgenomen en bij het ontwerp ter inzage worden gelegd.

Procedure

Standaard procedure tekst.