Aanvraag om omgevingsvergunning Cato Elderinkstraat 20, 7582 ZR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582ZR 20
Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum
06-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Cato Elderinkstraat 20, 7582 ZR Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vergroten van een woning op het perceel Cato Elderinkstraat 20, 7582 ZR Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.