Sloopmelding Kloppenstraat 95, 7581 EC Losser

Type bekendmaking
meldingen
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EC 95
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Sloopmelding Kloppenstraat 95, 7581 EC Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Slopen van een schuur op het perceel Kloppenstraat 95, 7581 EC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.