Besluit omgevingsvergunning perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6403 nabij de Snippertweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PC 2
Publicatiedatum
24-10-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6403 nabij de Snippertweg in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een toegangspoort en een bijenstal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6403 nabij de Snippertweg in Losser.
Datum bekendmaking 11 oktober 2018.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.