Besluit omgevingsvergunning Brinkstraat 19, 7581 GB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GB 19
Publicatiedatum
24-01-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Brinkstraat 19, 7581 GB Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern verbouwen van een gedeelte van de verdieping tot 2 appartementen op het perceel Brinkstraat 19, 7581 GB Losser.
Datum bekendmaking 15 januari 2018.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.