Aanvraag om omgevingsvergunning Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582JB 54
Publicatiedatum
24-01-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximale oppervlakte aan vierkante meters op het perceel Reekersgaarden 54, 7582 JB Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.