Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 1A, 7587 AA De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AA 1 A
Publicatiedatum
24-01-2018
Einddatum
07-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 1A, 7587 AA De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Plaatsen van een deur bij de Rabobank op het perceel Dorpstraat 1A, 7587 AA De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.