Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Avondvierdaagse, mevrouw C. Nordkamp, Oosterhof 1, 7581 WN Losser voor het houden van de Avondvierdaagse door de gemeente Losser, de start vindt plaats op het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser¹ op de volgende dagen en tijden:
12 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
13 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
14 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
15 juni 2018 van 18.00 uur tot en met 21.00 uur;
16 juni 2018 van 11.00 uur tot en met 17.00 uur.
Datum bekendmaking 16 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.