Vergunning verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BP 163
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Vergunning verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Oos Café, mevrouw J.P. Riesewijk, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest aan de Hoofdstraat 163, 7586 BP in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
Zaterdag 7 juli 2018 van 12.00 uur tot zondag 8 juli 2018 01.00 uur;
Zondag 8 juli 2018 van 12.00 uur tot maandag 9 juli 2018 01.00 uur.
Datum bekendmaking 14 mei 2018 
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.