Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3720, toekomstig adres Weidemolen 10, 7587 SL De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3720
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3720, toekomstig adres Weidemolen 10, 7587 SL De Lutte Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3720, toekomstig adres Weidemolen 10, 7587 SL De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.