Aanvraag om omgevingsvergunning Daminksweg op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 394, nabij Postweg 45, 7587 PC De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 394
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
04-07-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Het omvormen van 3 hectare landbouwgrond naar natuur en de aanleg van een poel en het verondiepen van een sloot op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G,  nummer 394, nabij Postweg 45, 7587 PC De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.