Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 213, 7581 GN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GN 213
Publicatiedatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Scholtinkstraat 213, 7581 GN  Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Vewijderen van coniferen en het plaatsen van een schutting op het perceel Scholtinkstraat 213, 7581 GN Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatie karakter. tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.