Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BK 11
Publicatiedatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Verbouwen van een woonhuis op het perceel Hoofdstraat 11, 7586 BK Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.