Aanvraag omgevingsvergunning Glanergrensweg 17, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PG 17
Publicatiedatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanergrensweg 17, 7585 PG Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

aanpassen van een bestaande inrit op het perceel Glanergrensweg 17, 7585 PG Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.