Gebruiksmelding Langenkamp 5, 7581 JE Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581JE 5
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Langenkamp 5, 7581 JE Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van de Coop supermarkt op het perceel Langenkamp 5, 7581 JE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.