Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeweg 23, 7582 CA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CA 23
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeweg 23, 7582 CA Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een garage tot woonruimte inclusief een uitbreiding met een tuinkamer/serre op het perceel Hogeweg 23, 7582 CA Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.