Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 7864 nabij Oldenzaalsestraat 124, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PW 124
Publicatiedatum
21-03-2018
Einddatum
02-05-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 7864 nabij Oldenzaalsestraat 124, 7581 PW Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2017/2018,  2018/2019 en 2019/2020 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Nabij Oldenzaalsestraat 124, 7581 PW Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 7864.
Datum bekendmaking 6 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.