Aanvraag omgevingsvergunning Wewwelstad 5, 7587 PE De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PE 5
Publicatiedatum
21-03-2018
Einddatum
02-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wewwelstad 5, 7587 PE De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op het perceel Wewwelstad 5, 7587 PE De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.