Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 432 nabij Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PB 23
Publicatiedatum
21-03-2018
Einddatum
02-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 432 nabij Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Kappen van vier bomen op een perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie P, nummer 432, nabij Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.