Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Dorpsplein, 7586 BG Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Dorpsplein, 7586 BG Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Bruisend Overdinkel, de heer E. Kleine, Veldkamp 54, 7586 GB Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest op het Dorpsplein, 7586 BG in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
• Zaterdag 7 juli 2018 van 12.00 uur tot zondag 8 juli 01.00 uur;
• Zondag 8 juli 2018 van 12.00 uur tot 19.00 uur.
Datum bekendmaking 12 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.