Tijdelijke verkeersmaatregel Kerkhofweg en Willem Gamestraat in Overdinkel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel Kerkhofweg en Willem Gamestraat in Overdinkel

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de op zondag 21 oktober 2018 te houden St. Gerardus Majella bedevaart, in en rondom de R.K. kerk te Overdinkel, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer:
 

Beschrijving

o    Hoofdstraat, gelegen tussen de Kerkhofweg en de Willem Gamestraat;
op de volgende dag en tijden:
o    zondag 21 oktober 2018, vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur.  
Datum bekendmaking 20 juli 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.