Gebruiksmelding Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van een gebouw gelegen op het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.