Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

- Schuttersvereniging St. Märten, mevrouw M.G.H. Wilke, Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser voor het houden van het Schuttersfeest op de parkeerplaats aan de Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 3 augustus 2018 van 20.00 uur tot zaterdag 4 augustus 2018 24.00 uur;
- Zaterdag 4 augustus 2018 van 20.00 uur tot zondag 5 augustus 2018 24.00 uur;
- Zondag 5 augustus 2018 van 13.00 uur tot maandag 6 augustus 2018 24.00 uur.¹
Datum bekendmaking 6 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.