Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersedijk 6, 7587 RC de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RC 6
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersedijk 6, 7587 RC de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van zonnepanelen in een tuin op het perceel Lossersedijk 6, 7587 RC de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.