Aanvraag om omgevingsvergunning Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PG 18
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.