Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Smuddeweg 3, 7581 PN Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 19, 7581 BD Losser, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Oldtimershow aan de Smuddeweg 3 in Losser op zondag 17 juni 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking 11 april 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.