Aanvraag om omgevingsvergunning Haydnstraat 3, 7582 EZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EZ 3
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Haydnstraat 3, 7582 EZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
Bouwen van een carport op het perceel Haydnstraat 3, 7582 EZ Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.