Ontwerp-bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581PB 2
Publicatiedatum
11-10-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 11 oktober 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de oostzijde van Losser een woonlocatie mogelijk te maken met dertig woningen. Het plan zal ook tijdens een informatiebijeenkomst  op 15 oktober 2018 van 19.30 tot 21.30 in de raadszaal in ’t Lossers Hoes worden toegelicht.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal kan met ingang van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 10 oktober 2018

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen