Aanvraag om omgevingsvergunning achter Hoofdstraat 94-94A, 7586 BV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BV 94
Publicatiedatum
10-10-2018
Einddatum
21-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning achter Hoofdstraat 94-94A, 7586 BV Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur/opslagruimte op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6126, achter Hoofdstraat 94-94A, 7586 BV Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.