Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 98, 7586 BV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BV 98
Publicatiedatum
10-10-2018
Einddatum
21-11-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 98, 7586 BV Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een kantoorruimte naar woonruimte op het perceel Hoofdstraat 98, 7586 BV Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.