Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Nilandspad 3, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Nilandspad 3, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Atletiekvereniging Iphitos, mevrouw M. van Nieuwkuijk,  J S Bachstraat 2, 7582 DE Losser voor het houden van de Twentse Smokkel Trail op zaterdag 2 juni 2018 van 15:00 uur tot en met 21:00 uur door het buitengebied van Losser, start en finish op de atletiekbaan van Iphitos, Nilandspad 3, 7581 BB Losser 1.
Datum bekendmaking 8 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.