Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Welpeloweg 10A, 7586 BJ Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Welpeloweg 10A, 7586 BJ Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer M. Bijkerk, Het Boerrigter 38, 7582 DA Losser, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het schuttersfeest Overdinkel’ aan de Welpeloweg 10A, 7586 BJ in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
Vrijdag 22 juni 2018 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
Zaterdag 23 juni 2018 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
Zondag 24 juni 2018 van 12.00 uur tot 01.00 uur.
Datum bekendmaking 8 mei 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.