Aanvraag om omgevingsvergunning Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Vervangende nieuwbouw bijgebouw Erve Boerrigter op het perceel Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.