Aanvraag om omgevingsvergunning Voswinkelweg 5, 7582 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PG 5
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Voswinkelweg 5, 7582 PG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van zonnepanelen in een tuin op het perceel Voswinkelweg 5, 7582 PG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.