Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeboekelweg 71, 7582 PP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PP 71
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hogeboekelweg 71, 7582 PP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van drie eiken op het perceel Hogeboekelweg 71, 7582 PP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.