Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Stookontheffing Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PS 3
Publicatiedatum
14-03-2018
Einddatum
25-04-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2017/2018,  2018/2019 en 2019/2020 voor het volgende perceel gelegen aan de:
 

 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2017/2018,  2018/2019 en 2019/2020 voor het volgende perceel gelegen aan de:
Zoekerveldweg 3, 7585 PS Glane.
Datum bekendmaking 6 maart 2018.
 

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.