Aanvraag om omgevingsvergunning Bookholtlaan 2, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BB 2
Publicatiedatum
14-03-2018
Einddatum
25-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bookholtlaan 2, 7581 BB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eik op het perceel Bookholtaan 2, 7581 BB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.