Aanvraag om omgevingsvergunning Beatrixstraat 2, 7587 AG De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AG 2
Publicatiedatum
14-03-2018
Einddatum
25-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Beatrixstraat 2, 7587 AG De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vergroten van een woning op het perceel Beatrixstraat 2, 7587 AG De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.