Gebruiksmelding Ledeboer 1-3, 7581 KK Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 7581KK 1
  • 7581KK 3
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Ledeboer 1-3, 7581 KK Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruik op de percelen Ledeboer 1-3, 7581 KK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.