Aanvraag om omgevingsvergunning Kopshofweg 1, 7581 PC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PC 1
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kopshofweg 1, 7581 PC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning met een garage op het perceel Kopshofweg 1, 7581 PC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.