Aanvraag om omgevingsvergunning Flamingostraat 33, 7581 SP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581SP 33
Publicatiedatum
14-02-2018
Einddatum
28-03-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Flamingostraat 33, 7581 SP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een perenboom op het perceel Flamingostraat 33, 7581 SP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.