Aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties in het Luttermolenveld in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-06-2018
Einddatum
25-07-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties in het Luttermolenveld in de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 12 prefabwoningen op diverse locaties in het Luttermolenveld in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.